Take a fresh look at your lifestyle.

قالیباف، فضای سیاسی کشور را دوقطبی می‌کند؟

 پیام انتخاباتی قالیباف هم حاکی از چنین قصد و نیتی بود. او در بیانیه انتخاباتی‌اش در روز ثبت‌نام آورده بود: «بر کسی پوشیده نیست که این روزها مردم احوال خوبی ندارند. بر این باور بودم درختی که ۴ سال ثمر ندهد، دیگر ثمر نمی‌دهد ازهمین‌روی، تلاش شد تا نهال تازه‌ای کاشته شود، اما دولت مستقر دوقطبی دروغین ساخت و بر موج سوار شد و توانست با وعده‌های کاذب اعتماد مردم را جلب کند. متأسفم که بگویم در این دو سال یک روز هم آب خوش از گلوی مردم پایین نرفته است… .گرانی‌های افسارگسیخته، افزایش چندبرابری قیمت ارز، ماجرای تأسف‌بار ارز ۴۲۰۰ تومانی، محترم‌نشمردن مردم و بی‌توجهی به شأن و منزلت مردم، در این دو سال اجازه نداده است که مردم روزی را بدون نگرانی از آینده به شب برسانند… . ماجرای افزایش قیمت بنزین درس بزرگی به ما داد و آن این بود که این درخت نه‌تنها بعد از ۴ سال ثمر نداده است بلکه در حال آسیب‌زدن جدی به مردم است و این نگرانی را به‌جد ایجاد کرد که تا سال ۱۴۰۰ یعنی یک‌سال‌ونیم آینده تصمیماتی نابخردانه از جنس ماجرای افزایش قیمت بنزین، اصلا دور از ذهن نیست و اینجا بود که به این جمع‌بندی رسیدم که باید مجلسی قوی و کارآمد تشکیل شود و تمام هم‌وغم خود را کنترل دولت و وادارکردن آن به کار و فعالیت در این یک‌سال‌ونیم باقی‌مانده از عمرش قرار دهد».

۱۷۱۷

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.