آرشیو موضوع : عکس های قالیباف

شرکت دکتر قالیباف در مراسم نماز و عزاداری ظهر عاشورا

شرکت دکتر قالیباف در مراسم نماز و عزاداری ظهر عاشورا
شرکت دکتر قالیباف در مراسم نماز و عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین (ع) شرکت دکتر قالیباف در مراسم نماز و عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین (ع) شرکت دکتر قالیباف در مراسم نماز و عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین (ع) شرکت دکتر قالیباف در مراسم نماز و عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین (ع)
ادامه‌ی خبر

قالیباف در همایش ملی مدیریت آلودگی صدا و هوا

قالیباف در همایش ملی مدیریت آلودگی صدا و هوا
همایش ملی مدیریت آلودگی صدا و هوا در دانشگاه صنعتی شریف همایش ملی مدیریت آلودگی صدا و هوا در دانشگاه صنعتی شریف همایش ملی مدیریت آلودگی صدا و هوا در دانشگاه صنعتی شریف همایش ملی مدیریت آلودگی صدا و هوا در دانشگاه صنعتی شریف
ادامه‌ی خبر
برای حمایت از ما امتیاز دهید